Naše produkty

Ponal Standard

Univerzální lepidlo na dřevo včetně tvrdého

Použití

  • montážní lepení (kolík, drážka a pero, čep a dlab)
  • lepení spár (masivní dřevo, nákližek)
  • lepení ploch, vrstvené desky z lisovaných hmot, lisované dřevovláknité desky apod.

Druh materiálu

Bílé lepidlo na bázi polyvinylacetátu.

Speciální charakteristiky

  • velká pevnost lepení
  • výborně se hodí k lepení montážních spojů a velkých ploch
  • průhledný lepený spoj
  • odolný proti vodě podle DIN EN 204/D2

Technické údaje

Hodnota pH: Cca 6,5
Měrná hmotnost (specifická hmotnost): Cca 1,1 g/cm3
Spotřeba podle savosti podkladu: Cca 150 až 200 g/m2
Pevnost lepení: Lepená spára je odolná proti krátkodobému působení vody a splňuje podmínky dle EN 204, skupina namáhání D1 a D2
D1 = 7 dní uložení v normálním klimatu, pevnost spoje za sucha nejméně 10 N/mm2
D2 = 7 dní uložení v norm. klimatu, 3 hod. uložení ve studené vodě, 7 dní normální klima, pevnost spoje při opětném schnutí nejméně 7 N/mm2
Teplota zpracování: +5 až + 30 °C, optimálně +20 až + 25 °C
Doba zpracování 12 měsíců od data výroby