Naše produkty

Ponal Super 3

Vodovzdorné disperzní lepidlo

Popis

 • Jednosložkové lepidlo na dřevo na lepení dle normy DIN EN 204/D3
 • Odolnost proti teplotě – zkouška Watt 91 > 7 N/mm2
 • Dvousložkové lepidlo na dřevo na lepení dle normy DIN EN 204/D4 (s tužidlem Ponal D4)

Použití

 • lepení okenních hranolů, spárovek na použití v exteriéru, lepení podlah
 • lepení ploch, např. lepení desek HPL
 • lepení spár, např. pro kuchyňské pracovní desky, jakož i veškeré druhy lepení v interiérech se silným klimatickým kolísáním a vlhkostí

Druh materiálu

Ponal Super 3: bílé lepidlo na bázi polyvinylacetátu
Tužidlo Ponal D4: polyizokyanatan

Speciální charakteristiky

 • vysoká pevnost spojení
 • spoje odolné proti vodě
 • vysoká odolnost proti teplu, zkouška Watt 91 > 7 N/mm2
 • průhledný lepený spoj
 • odolnost proti stárnutí
 • téměř neomezené využití i pro obtížné druhy dřeva

Technické údaje

Hodnota pH: Cca 3
Lepící pevnost: Ponal Super 3 splňuje podmínky dle DIN VEN 204, skupina zatížení D3. Po přidání tvrdidla D4 dosáhne směs požadavků podle DIN EN 204/D4.
Hustota (měrná hmotnost): Ponal Super 3: cca 1,1 g/cm3,
Ponal D4: cca 1,2 g/cm3
Doba zpracovatelnosti pro kvalitu D4: 8 hodin
Lepená spára: Elastická, šetří nástroje, odolná proti stárnutí, bezbarvá
Teplota zpracování: Nikoli pod 5 °C. Tento údaj se vztahuje nejen na potřebnou teplotu místnosti, nýbrž především na teplotu materiálu, který je třeba zpracovat, a samotného lepidla.
Spotřeba: Cca 150 g/m2, podle nasákavosti podkladu
Otevřená doba sestavení: Při teplotě místnosti 23°C max. 12 minut (lepidlo D3), příp. 10 minut (lepidlo D4)