Naše produkty

Ponal Express

Rychlé disperzní lepidlo pro povrchové lepení za tepla i za studena

Použití

  • rychlé montážní lepení kolíků, lamel, čepů, rámečků
  • lepení spár (nákližky z masivního dřeva a spárová prkna)
  • lepení dýh. hran z umělé hmoty kromě PVC, ABS a na rubu neošetřených, příp. nebroušených polyesterových hran
  • lepení ploch, např. lepení desek HPL

Druh materiálu

Bílé lepidlo na bázi polyvinylacetátu

Speciální charakteristiky

  • krátká doba vytvrzení
  • velká stabilita při vyšších teplotách

Technické údaje

Hodnota pH: Cca 7
Lepená spára: elastická, šetřící nářadí, odolná proti stárnutí
Pevnost lepení: Lepená spára Ponal je odolná proti krátkodobému působení vody a splňuje podle EN 204 (dříve DIN 68602 skupiny zatížení D1 a D2). Mez pevnosti lepené spáry Ponal leží všeobecně výše než mez pevnosti dřeva. Lepená spára Ponal odolává tepelnému zatížení cca +70 °C, krátkodobě dokonce +95 °C, takže je možné předýhování.
Hustota (měrná hmotnost): cca 1,1 g/cm3
Teplota zpracovávání: Nikoli pod +5 °C. Tento údaj se vztahuje nejen na potřebnou teplotu místnosti, nýbrž především na teplotu materiálu, který je třeba lepit a samotného lepidla.
Spotřeba: Nanášené množství vždy podle nasákavosti podkladu: cca 150 g/m2
Doba zavadnutí: Při teplotě místnosti (20 °C) max. 8 minut