Naše produkty

Ponal Construct L Speed

Polyuretanové lepidlo pro profesionály

Použití

Určeno zejména pro tvarové a povrchové lepení, např. při stavbě schodišť (točená schodiště a zábradlí). Montážní lepení, lepení korpusů, lepení dřeva, materiálů na bázi dřeva a savých materiálů navzájem nebo s mnoha kovy a plasty.

Druh materiálu

Polyuretan - prepolymer

Speciální charakteristiky

  • extrémně vysoká konečná pevnost
  • tepelná stabilita podle DIN EN 14257 (Watt 91) > 8 N/mm2
  • odolnost proti vodě (podle DIN EN 204/D4)
  • snížená pěnivost
  • transparentní mat
  • dlouhá doba zpracovatelnosti, cca 60 min
  • bez obsahu rozpouštědel
  • bez zápachu
  • vynikající tekutost

Technické údaje

Pevnost při lepení polyuretanové lepidlo Ponal Construct L Speed splňuje podmínky podle DIN EN 204, třídy odolnosti D4
Hustota: cca 1,1 g/cm3
Barva lepené spáry: transparentní mat
Teplota při práci: nesmí klesnou pod 10 °C
Spotřeba: cca 160 g/m2 podle savosti
Otevřená doba: max 60 minut