Naše produkty

Ponal Construct PUR Leim

Polyuretanové lepidlo – láhev pro profesionály

Použití

Pro lepení při montážních pracích, lepení korpusů, plošné lepení, renovace dřeva, slepování dřevěných a savých materiálů s kovy a umělými hmotami.

Druh materiálu

Polyuretan – prepolymer

Speciální charakteristiky

  • mimořádně pevné spojení
  • odolnost vůči teplu, měřená podle Watt 91 > 8 N/mm2
  • odolnost vůči vodě podle DIN EN 204/D4
  • redukované pěnění
  • transparentní – matový
  • pohotová lahvička
  • vyměnitelná tryska

Technické údaje

Pevnost při lepení: Ponal Construct, polyuretanové lepidlo, splňuje podmínky podle DIN EN 204, skupina namáhání D4
Hustota (spec. hmotnost): cca 1,1 g/cm3
Barva lepené spáry: transparentní – matová
Teplota při práci: vyšší než +10°C
Spotřeba: cca 160 g/m2 podle nasákavosti podkladu
Otevřená doba: max. 10 minut