Naše produkty

Ponal Statik

Dvoukomponentní PUR pěna určená pro montáž schodů

Použití

Lepení schodů , parapetů, prahů a také dveřních zárubní pomocí bodového systému.

Speciální charakteristiky

  • vynikající parametry pro lepení schodů
  • možnost řezání po 8 min
  • objemová stálost
  • vysoká tuhost vytvrzené pěny
  • vytvrzení pomocí chemické reakce (nezávisle na vlhkosti)
  • pochozí po cca. 20 minutách

Technické údaje

Složení: 2K PUR pěna
Pevnost v tahu: cca. 15 N/cm2
Pevnost v tlaku: cca. 23 N/cm2
Objemová hmotnost: cca. 65 kg/m3
Výtěžnost z kartuše: cca. 3 l
Objemová stabilita: menší než 2%
Pracovní teplota: +5°C až +30°C (optimální při pokojové teplotě)
Minimální teplota podkladu a ovzduší: +5°C
Záruční doba: 12 měsíců
Protipožární odolnost: DIN EN 4102 - B2
Zpoždění reakce: cca. 2–3 minuty možnost korektury lepeného dílu