Naše produkty

Ponal Flächenleim

Lepidlo na dýhování. Dlouhá otevřená doba.

Použití

  • pro lepení velkých ploch dřevěných materiálů
  • dýhování (obkládání)
  • HPL (Resopal, Duropal atd.)
  • dřevotříska, dřevěná překližka apod.

Druh materiálu

Bílé lepidlo na bázi polyvinylacetátu

Speciální charakteristiky

  • vysoká pevnost spojení
  • rychlé lepení velkých ploch za tepla i za studena
  • vysoká odolnost proti horku, zkoušeno podle Watt 91 > 7 N/mm2
  • odolnost proti stárnutí
  • velká stabilita za vyšších teplot
  • dlouhá otevřená doba

Technické údaje

Hodnota pH: přibližně 6,5
Pevnost lepidla: Lepení s Ponal Flächenleim vyhovuje požadavkům normy DIN EN 204 třídy D1 a D2. Má vysokou odolnost proti teplu. Konečné pevnosti se dosáhne přibližně za 12 hodin
Hustota (měrná tíha): přibližně 1,1 g/cm3
Barva spoje: transparentní
Teplota při nanášení: teplota prostředí i materiálu nejméně +5°C
Spotřeba: 150 až 180 g/m2 v závislosti na savosti podkladu. Větší množství lepidla prodlužuje čas sevření a zvyšuje riziko prosakování lepidla
Otevřená doba: při pokojové teplotě (+20°C) maximálně 18 minut